Zawieranie umów przez telefon – poznaj swoje prawa

Nowa ustawa konsumencka z przepisami o call center ma zagwarantować większą ochronę konsumenta. Telemarketing pozostaje jednym z wielu narzędzi chętnie wykorzystywanych przez przedsiębiorców do zwiększenia sprzedaży swoich produktów, ale ustawa wprowadziła pewne ograniczenia.

Zmiany skupiają się na dwóch kwestiach – na początku rozmowy z konsumentem i na momencie zawarcia z nim umowy przez telefon. Art.

172 ustawy Prawa konsumenta zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla realizacji celów marketingu bezpośredniego, chyba, że klient wyrazi na to wcześniej zgodę. Chodzi tu o urządzenia, które mogą łączyć się z siecią telekomunikacyjną, w tym telefon, tablet czy komputer.

Jeżeli pracownik call center ma na celu zawarcie umowy z konsumentem, z którym się kontaktuje, musi poinformować go o tym już na samym początku. Jego obowiązkiem jest również podanie swoich danych identyfikacyjnych oraz firmy, którą reprezentuje.

Jeżeli klient zechce zawrzeć umowę telefonicznie, nie będzie miało to żadnych skutków prawnych. Telemarketer musi wysłać konsumentowi treść umowy na trwałym nośniku, takim jak papier czy wiadomość e-mail.

Skutek prawny wywołuje dopiero złożenie oświadczenia przez klienta na trwałym nośniku informacji.

http://www.cdv.pl/coaching-kariery.html