Zagubiona przesyłka. Odszkodowanie dla klienta

Za nieprawidłowo wykonaną umowę przewozu odpowiada firma kurierska. W przypadku utraty przesyłki to kurier ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości paczki. Wysyłający ma prawo do odszkodowania za zagubioną lub zniszczoną przesyłkę. Odszkodowanie wypłacane klientowi ogranicza się do wartości przesyłki. Wysokość takiego odszkodowania pozwala ustalić cena przedmiotu określona na rachunku sprzedawcy czy dostawcy.

W razie braku rachunku, pod uwagę bierze się cenę z ogólnego cennika, który obowiązywał w dniu nadania paczki czy listu. Jeżeli wciąż niemożliwe jest ustalenie ceny, wybiera się wartość przedmiotów tego samego gatunku w tym miejscu i czasie, w którym zostały nadane. W ostateczności korzysta się z profesjonalnej pomocy rzeczoznawcy. Jeżeli niemożliwe jest ustalenie wartości przedmiotu na podstawie rachunku lub cennika, nadawca przesyłki ma prawo do zadeklarowania wartości wysłanego przedmiotu. Wysokość odszkodowania ustala się wtedy w oparciu o wartość deklarowaną.