Produkty promocyjne i ich reklamacja. Prawa konsumenta

Prawo konsumenta do reklamacji produktu przysługuje nawet przy towarach w promocyjnych cenach. Uprawnienia są takie same w przypadku produktów nieprzecenionych jak i przecenionych.

Warto jednak zwrócić uwagę na pewne wyjątki. Sprzedawca dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji, gdy wprowadza konsumenta w błąd, podając fałszywe informacje o produkcie na opakowaniu.

Konsument ma prawo zareklamować taki towar. Klient może reklamować również towar dodatkowy.

Przy zakupie niektórych towarów, otrzymuje się dodatkowy produkt za okazyjną, symboliczną cenę. Jeżeli klient znajdzie wady takiego towaru, ma on pełne prawo do jego reklamacji na takich samym regułach, jak przy właściwym produkcie.

Konsument nie ma możliwości złożenia reklamacji, jeśli przy zakupie produktu, zostanie poinformowany o jego wadzie. Takiego towaru nie można również zwrócić.

Jeżeli zauważymy pewne nieprawidłowości w pracy producenta czy sprzedawcy, możemy zgłosić je do inspekcji handlowej lub do miejskiego czy powiatowego rzecznika konsumentów.

www.eilawski.pl