Polska żywność na arenie międzynarodowej

Eksport polskiej żywności oraz produktów spożywczych to w dalszym ciągu stopniowy wzrost i liczenie dużych zysków gospodarczych.

Istnieją produkty, które wpływają na jego zwiększenie podobnie, jak dochodzi do obniżenia zainteresowania niektórymi przetworami spożywczymi.

Niemniej jednak w ogólnym rachunku można uznać, że ubiegły rok był pod tym względem owocny.

Główną zasługę należy przypisać oczywiście eksportowi żywności do większości krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Podobnie jak z innymi towarami polska odgrywa kluczową rolę w eksporcie żywności do innych państw.

Warto jednak zwrócić uwagę, że mimo wszystko w czołówce odbiorców towarów spożywczych są nasi zachodni sąsiedzi Niemcy, ale również Wielka Brytania, Czechy, Słowacja, czy także Włochy oraz Holandia.

Należy podkreślić, że wśród towarów eksportowych znajduje się co najmniej kilka kluczowych działów przemysłu spożywczego, które od lat odgrywają znaczącą rolę na arenie międzynarodowej.

www.ubikbc.pl