Nieuczciwe promocje. Jakie prawa ma pokrzywdzony konsument?

Nieuczciwe promocje są sprzeczne z dobrymi obyczajami i wprowadzają konsumenta w błąd, po to, by skłonić go do zakupu. Na rynku stosowane są promocje, które tylko z pozoru stanowią okazję cenową, a w rzeczywistości nie wiążą się z żadną korzyścią cenową. Konsument po dokonaniu takiego zakupu czuje się oszukany. Nie jest jednak na tym polu bezbronny. Konsument, który padł ofiarą nieuczciwej promocji może wystąpić na drogę sądową przeciwko przedsiębiorcy.

Kupujący, którego interes został naruszony ma prawo zażądać zaprzestania takiej praktyki i eliminacji jej skutków. Konsument może zażądać naprawy wyrządzonej szkody i unieważnienia umowy wraz ze zwrotem kosztów. Produkt musi zostać zwrócony w niepogorszonym stanie. Konsument nie musi obawiać się wystąpienia na drogę sądową. To przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że stosowana przez niego praktyka mieściła się w prawnych ramach.

Konsument nie będzie musiał udowadniać, że dana promocja jest nieuczciwa.

https://edumax.com.pl/