Modern – współczesna interpretacja form tanecznych

Okazuje się, że w ostatnich latach taniec przybierał wiele różnych znaczeń, wprowadzono różnorodne modyfikacje podstawowych jego rodzajów, dlatego też obecnie czasem trudno jest jasno powiedzieć jaki styl reprezentuje dana osoba. Wszelkie formy tańca lubimy przeplatać w zaskakujący sposób, do tych najczęściej urozmaicanych należy klasyczny balet.

To właśnie na jego podstawie utworzył się nowy trend jakim jest taniec określany mianem modern. Modern często przypisywany był do opisanej wcześniej formy jazz, jednak dzisiaj stanowi on osobną grupę nowoczesnych form tanecznych.

Ponownie jest dawką emocji, wielu opadań oraz wznoszeń, zmiennego tempa, ale także zamierzonego zachwiania równowagi, przez co wiele elementów choreografii odbywa się na parkiecie. Wszystkie ruchy nawiązują do wspomnianej wcześniej jazzowej izolacji oraz do baletowych elementów.

Choć taniec sprawia wrażenie lekkiego, to mimo wszystko wykonywane ruchy są wyraźnie zaakcentowane.

www.thebrusselsconnection.be www.toastitup.pl